Regulamin konkursu „5 lat otymze.pl”

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem „5 lat otymze.pl”.
1.2 Organizatorem konkursu jest blog otymze.pl, sponsorami nagród są: Wydawnictwo Babaryba, Wydawnictwo BIS, Grupa Wydawnicza Publicat, Wydawnictwo Egmont, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo Zakamarki.

2. Zasady konkursu:
2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej http://www.otymze.pl, której właścicielem jest Organizator.
2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które prześlą na adres otymze@gmail.com pracę konkursową „5 lat otymze.pl”.
2.3 Konkurs polega na:
a) Przygotowaniu pracy konkursowej - zadanie polega na kreatywnym odtworzeniu okładki dowolne wybranej książki dla dzieci w jednej z trzech metod:
- fotografia zainspirowana okładką wybranej książki (zaaranżowanie sytuacji z okładki i zatrzymanie jej w kadrze),
- skan/fotografia pracy plastycznej wykonanej samodzielnie przez dziecko (technika pracy dowolna),
- zdjęcie - sleeveface (zdjęcia przedstawiające osobę fotografowaną z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała).
b) Przesłaniu pracy w wiadomości e-mail o temacie „5 lat otymze.pl” na adres otymze@gmail.com z imieniem i wiekiem dziecka oraz adnotacją "Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych i nieodpłatne opublikowanie zgłoszonej do Konkursu pracy na www/FB/instagramie otymze.pl. Oświadczam, że jestem autorem pracy." najpóźniej do dnia 13 grudnia 2015 r. do godz. 23:59. 
2.4 Można wysłać dowolną ilość prac dotyczących różnych tytułów.
2.5 Kolaże ze zdjęć nie będą akceptowane.
2.6 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

3. Czas trwania konkursu:
3.1 Czas trwania konkursu: od 18.11.2015 godz. 21:00 do 13.12.2015 godz. 23:59.

4. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu:
4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator. Organizator może powołać dodatkową komisję do pomocy w ocenie prac.
4.2 Podstawą wyboru będzie oryginalne podejście do zadanego tematu, wykazanie się w pracy wyobraźnią i kreatywnością.
4.3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://www.otymze.pl najpóźniej 3 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na stronie http://www.otymze.pl oraz powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną poprzez wiadomości mailową z adresu otymze@gmail.com.
5.  Nagrody:
5.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, nagrodzonych zostanie 5 osób. Każda z nich otrzyma pakiet książek. 
5.2 Nagrodami są książki:
a) Od Wydawnictwa Babaryba: Gałgankowy skarb, Kliknij mnie!, Porwanie w Tiutiurlistanie, A gdzie tytuł?, Gąska Zuzia i pierwsza gwiazdka,
b) Od Wydawnictwa BIS: Samotnica, Wiosna w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce, Strachy na Lachy, Bartek, Lenka i sny, Przygoda ma kolor niebieski  

c) Od Grupy Wydawniczej Publicat: 12 ważnych praw, 365 rzeczy do zrobienia, Jak wygląda anakonda, Elmer i zagubiony miś, Najpiękniejsze opowieści
d) Od Wydawnictwa Egmont: 5 egzemplarzy książki Miała baba koguta... Najpiękniejsze piosenki dla dzieci e) Od Wydawnictwa Media Rodzina:  Kastor piecze, Wielka księga rysunków Zuzi, Kicia Kocia mówi "Dzień dobry", Kicia Kocia w Afryce, Kicia Kocia w przedszkolu 
f) Od Wydawnictwa Zakamarki: Duch z butelki, Hokus-pokus, Albercie, Trzynasty gość, Chrum, chrum, Bolusiu, Wigilia Mamy Mu i Pana Wrony
5.2  Nagrody będą wysłane do zwycięzców nie później niż na trzy tygodnie po zakończeniu konkursu. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.

6.  Inne postanowienia
6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.otymze.pl
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej http://www.otymze.pl
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej otymze@gmail.com
6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

Popularne posty