Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2011

O tym, że ma grzywa nie jest krzywa :)

O tym, że Tramal zjawił się w samą porę

O tym, że niechby, ale świetnie! :)

O tym, że można lubić płakać

O tym, że każę córce iść do diabła

O tym, że zarówno off-, jak i on-line jest dobrze

O tym, że nie wierzę...