REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest sklep Nie wierzę w bociana i blog O tym, że...

2. Konkurs rozpoczyna się 5 stycznia 2015 i kończy 18 stycznia 2015.

3. Konkurs polega na wymyśleniu imienia dla jednej z lalek Miniland, które dostępne są w sklepie http://niewierzewbociana.pl/. Wybór lalki oraz wymyślonego imienia wraz z krótkim uzasadnieniem należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym. Osoby, które nie są zalogowane powinny w komentarzu zostawić adres e-mail.

4. Prace ocenia jury w składzie: przedstawiciel sklepu Nie wierzę w bociana i bloga O tym, że...

5. Nagrodą jest lalka anatomiczna - chłopiec firmy Miniland.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.

7. Nagroda zostanie wysłana przez organizatora konkursu na jego koszt. Nagroda przepada w sytuacji podania przez uczestnika błędnych danych.

8. Wysyłamy nagrody tylko na terenie Polski.

9. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów konkursu należy przesyłać w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości na adres organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez organizatora rozpatrywane.

10. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża tym samym zgodę na jego zasady oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych organizatora, a także na ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.

11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Popularne posty

Obraz

Gry i zabawy