Regulamin konkursu na blogu


1. Postanowienia ogólne:
1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem „Urodziny otymze.pl”.
1.2 Organizatorem konkursu jest blog otymze.pl, sponsorami nagród są: Wydawnictwo Babaryba, Wydawnictwo Ładne Halo, Wydawnictwo Modo, Wydawnictwo Namas, Wydawnictwo Zakamarki, Wydawnictwo Dwie Siostry, Wydawnictwo Alfabet, sklep Forkidi.pl, Ploom (http://ploomdesign.blogspot.com/).

2. Zasady konkursu:
2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej http://www.otymze.pl, której właścicielem jest Organizator.
2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które prawidłowo odgadną co najmniej trzy tytuły (nazwiska autorów lub serie wydawnicze) książek (z ośmiu), o których mowa w filmie „Urodziny OTYMZE.PL – konkurs” umieszczonym pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=6iaWOPxVEm8 i prześlą e-mail z odpowiedziami na adres otymze@gmail.com.
2.3 Konkurs polega na:
a) Odgadnięciu wszystkich tytułów (nazwisk autorów lub serii wydawniczych) książek zaprezentowanych w filmie „Urodziny OTYMZE.PL – konkurs” umieszczonym pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=6iaWOPxVEm8 (nagrody – 3 zestawy książek)
b) Odgadnięciu co najmniej 3 tytułów (nazwisk autorów lub serii wydawniczych) książek zaprezentowanych w filmie „Urodziny OTYMZE.PL – konkurs” umieszczonym pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=6iaWOPxVEm8 (nagrody – 14 książek)
c) Opcjonalnym (prócz odgadnięcia zagadek), publicznym udostępnieniu grafiki konkursowej zawierającej logotypy sponsorów na blogu lub profilu Uczestnika na serwisie społecznościowym Facebook (2 nagrody dodatkowe)

Odpowiedzi należy udzielać wysyłając e-mail o temacie „Urodziny otymze.pl” na adres otymze@gmail.com. Informację o ewentualnym miejscu udostępnienia grafiki Uczestnik powinien zawrzeć w tym samym e-mailu.

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

3. Czas trwania konkursu:
3.1 Czas trwania konkursu: od 18.10.2013 godz. 10:00 do 30.10.2013 godz. 23:30.

4. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu:
4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.
4.2 Podstawą wyboru będzie podanie przez Uczestnika wszystkich lub co najmniej trzech poprawnych odpowiedzi, w przypadku, gdy poprawnych odpowiedzi będzie więcej niż nagród – o wygranej zadecyduje losowanie.
4.3 Pierwszy Uczestnik, który prawidłowo odgadnie wszystkie zagadki otrzyma zestaw książek oraz dodatkową książkę z nagród głównych. Ich wybór będzie należał do Uczestnika. Pozostałym zwycięzcom nagrody będą przyznawane losowo.
4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://www.otymze.pl najpóźniej 3 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na stronie http://www.otymze.pl oraz powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną poprzez wiadomości mailową z adresu otymze@gmail.com.
5.  Nagrody:
5.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe:
a) Nagrody główne:

- 12 książek Wydawnictwa Babaryba:
zestaw 4 książek: „A gdzie tytuł?”, „Gąska Zuzia i pierwsza gwiazdka”, „Porwanie w Tiutiurlistanie”, „Smok ze smoczej jamy”
zestaw 4 książek: „Mała książka o gwarze warszawskiej”, „Gąska Zuzia i pierwsza gwiazdka”, „Porwanie w Tiutiurlistanie”, „Smok ze smoczej jamy”
zestaw 4 książek: „Naciśnij mnie”, „Gąska Zuzia i pierwsza gwiazdka”, „Porwanie w Tiutiurlistanie”, „Smok ze smoczej jamy”

- 4 książki Wydawnictwa Ładne Halo
zestaw „O psie, który szukał” i „Jak się poznaliśmy”
„Kiedy będę duży, to zostanę dzieckiem”
„Lala Lolka”

- 3 egzemplarze Wydawnictwa Modo:
do wyboru z: „Ciekawski George idzie do pracy”, „Ciekawski George jeździ na rowerze”, „Ciekawski George dostaje medal”

- 3 książki Wydawnictwa Zakamarki:
„Zimowa wyprawa Ollego”
„Yeti”
„Patrz, Madika, pada śnieg!”

- 3 książki Wydawnictwa Namas:
„Wdzięczny kwiat”
„Lenka”
„Narodziny księżniczki”

- 2 książki Wydawnictwa Dwie Siostry:
„Gabryś, nie kapryś!”
„Pamiątka z Paryża”

- książka Wydawnictwa Alfabet:
„Kto się schował?”

b) Dwie nagrody dodatkowe:
- Książeczka z naklejkami Stiki Book Arka Noego od sklepu Forkidi (http://forkidi.pl/)
- Chmura nadłóżkowa od Ploom (http://ploomdesign.blogspot.com/)

5.2  Nagrody będą wysłane do zwycięzców nie później niż na trzy tygodnie po zakończeniu konkursu.

6.  Inne postanowienia
6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.otymze.pl
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej http://www.otymze.pl
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej otymze@gmail.com
6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

Popularne posty

Obraz

Gry i zabawy